سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی دنا

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ انرژی سپهر ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹.۸۰
۲ صنایع پتروشیمی سبلان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۳ سرمایه گذاری سیراف انرژی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۴ تجارت بین الملل سکو ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵
۵ قطب پتروشیمی سپهر لاوان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۵

​​​