​​

​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صنایع پتروشیمی دنا

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
سید ابوالقاسم شریفی حسینی سید رحیم شریف موسوی قاسم محمودی سید ابوالقاسم شریفی حسینی سید چنگیز خضری ابراهیم عبدی
نماینده صنایع پتروشیمی سبلان نماینده تجارت بین الملل سکو نماینده انرژی سپهر نماینده قطب پتروشیمی سپهر لاوان نماینده سرمایه گذاری سیراف انرژی

​​