ابراز خشنودی استاندار استان مرکزی از همکاری ارزشمند شرکتهای ماشین سازی اراک و صنایع پتروشیمی دنا در بومی سازی رآکتورهای فوق سنگین تولید متانول در کشور

 

قبل از شروع آیین رونمایی و تحویل نخستین رآکتورهای بومی فوق سنگین تولید متانول در شرکت ماشین سازی اراک ، جلسه ای با حضور دکتر مخلص الائمه استاندار استان مرکزی ، دکتر موسوی معاون وزیر صمت ،خانم دکتر نظرپور عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان ، دکتر احمدی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان ، دکتر یاری مدیر عامل هلدینگ انرژی سپهر، دکتر هاشمی مدیر عامل و دکتر جعفری عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا، مهندس سرایی مدیر عامل ماشین سازی اراک و جمعی از مدیران و مقامات کشوری و استانی در محل استانداری استان مرکزی برگزار گردید و گزارشی از روند و توافقنامه بومی سازی رآکتورهای بومی فوق سنگین تولید متانول به حضار ارائه گردید.
استاندار استان مرکزی از همکاری ارزشمند شرکتهای ماشین سازی اراک و صنایع پتروشیمی دنا در بومی سازی رآکتورهای فوق سنگین تولید متانول در کشورتقدیر و تشکر کرد.