ارائه گزارش از روند پروژه پتروشیمی دنا به مدیر عامل گروه مالی سپهر

 

🔹دکتر وکیلی مدیر عامل گروه مالی سپهر و از سهامداران هلدینگ انرژی سپهر ضمن تشکر از اقدامات انجام شده تیم مدیریتی جدید و مجموعه کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی دنا در حذف حاشیه ها و توجه ویژه به اصل اهتمام جدی برای اتمام پروژه پتروشیمی دنا خواستار مشارکت بیشتر گروه مالی برای اتمام پروژه در زمان بندی مقرر گردید.
دکتر هاشمی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا نیز پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه توسط مدیران شرکت ، ضمن قدردانی از حمایت‌های گروه مالی سپهر خاطر نشان کرد که تمام تلاش تیم مدیریتی در راستای اتمام پروژه ۱۰ ساله شرکت صنایع پتروشیمی دنا ، بهره وری سریعتر و حفظ سرمایه های سهامداران و توجه به ارزش آفرینی در تکمیل زنجیره پایین دستی متانول و همچنین توسعه پتروشیمی دنا و رسیدن به سودآوری در سال‌های اول و دوم بهره برداری و نهایتا عرضه سهام شرکت در بورس می باشد.