بازتاب خبر نصب راکتور فوق سنگین ATR2004 پتروشیمی دنا در رسانه ملی

 

راکتور 2004 که جز تجهیزات ویژه فرآیندی پتروشیمی و ساخت آن در انحصار چند کشور دنیا بوده است ، پس از اعتماد به متخصصان ایرانی و حمایت از ساخت داخل، در روز کارگر با موفقیت کامل در پتروشیمی دنا نصب گردید.

 

https://aparat.com/v/8Y70p

بازتاب خبر نصب راکتور فوق سنگین ATR2004 پتروشیمی دنا در رسانه ملی

Share :

دیگر ویدئوها

اخبار اخیر