بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد پتروشیمی دنا از سایت پروژه پتروشیمی دنا در عسلویه

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد پتروشیمی دنا از سایت پروژه پتروشیمی دنا در عسلویه

اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این پتروشیمی دوشنبه ۵ تیرماه از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر فتح الله رئیس هیئت مدیره، دکتر هاشمی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ، دکتر محمدی عضو هیئت مدیره، دکتر کوثری عضو هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد، مشکلات و چالش های موجود دراین شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

حسین هاشمی ضمن خیرمقدم به اعضای هیئت مدیره با اشاره به اقدامات مهم صورت گرفته در این شرکت، گزارشی از عملکرد را ارایه نمود.
شایان ذکر است جلسه هیئت مدیره در محل پروژه پتروشیمی دنا در عسلویه برگزار گردید.