بازدید دکتر زارع پور مدیر عامل و دکتر مرندی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ از پروژه شرکت پتروشیمی دنا

بازدید دکتر زارع پور مدیر عامل و دکتر مرندی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ از پروژه شرکت پتروشیمی دنا

🔹 دکتر زارع پور مدیر عامل و دکتر مرندی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ از سایت عسلویه شرکت پتروشیمی دنا بازدید کرده و درجلسه مشترک با حضور دکتر هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا و مدیران اجرایی شرکت، روند اجرایی پروژه پتروشیمی دنا را بررسی و ارزیابی نمودند.
دکتر زارع پور ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم، از اهمیت پروژه پتروشیمی دنا و ارائه گزارش روزانه پیشرفت پروژه به مقام عالی وزارت و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
وی افزود:در سال گذشته تصمیمات و اقدامات مهمی برای رفع مشکلات پیشبرد پروژه انجام گردیده است.
مدیر عامل پترو فرهنگ اضافه کرد: حمایت‌ها ادامه خواهد داشت و باید کارهای اصلی پروژه تا انتهای سال انجام پذیرد.
دکتر هاشمی مدیر عامل پتروشیمی دنا نیز ضمن اعلام قدردانی از حمایت‌های مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ در رفع موانع بزرگ پروژه، از فعال شدن تیم بهره برداری در روزهای آینده خبرداده و افزود: موضوعات مهندسی بصورت کامل در سایت انجام شده و وابستگی به پیمانکار غیر وجودندارد. در هفته آینده متریال عایق و کل کابلهای مورد نیاز وارد سایت می گردد.