بازدید رئیس و اعضای هیئت مدیـره هلدینگ انـرژی سپهر از پتروشیمی دنـــا و اعلام حمایت همه جانبه سهامدار در راستای تکمیل پروژه

 

◀️ رئیس و اعضای هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ از شرکت صنایع پتروشیمی دنا در شهرستان عسلویه بازدید کردند. در این بازدید که با حضور ابوالفتح ابراهیمی رئیس هیئت مدیره، فرهاد جهانگیری، محمد زین العابدین و مهدی فتاحی اعضای هیئت مدیره صورت گرفت بر تسریع در تکمیل پروژه تاکید شد.

حسین هاشمی مدیرعامل دنا نیز در جلسه پیرامونی این بازدید ضمن بیان چالش های این شرکت از برنامه ریزی مدون برای پیشرفت تصاعدی دنا خبر داد.

رئیس و اعضای هیئت مدیره انرژی سپهر نیز در این جلسه با بررسی چالش های پیش روی شرکت، برنامه های آتی این پروژه را مورد ارزیابی قرار داده و از حمایت همه جانبه سهامدار در راستای تکمیل این پتروشیمی خبر دادند.