بازدید ضیغمی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ و چگینی رئیس هییت مدیره هلدینگ خلیج فارس و مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پتروشیمی دنا

بازدید ضیغمی عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ و چگینی رئیس هییت مدیره هلدینگ خلیج فارس و مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پتروشیمی دنابه گزارش روابط عمومی پتروشیمی دنا ، در این بازدید که از بخش های مختلف پروژه پتروشیمی دنا صورت پذیرفت، چگینی رئیس هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس با ابراز خرسندی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در پتروشیمی دنا بر همکاری هلدینگ خلیج فارس با هلدینگ پتروفرهنگ اشاره و افزود : هلدینگ خلیج فارس آماده هرگونه همکاری با هلدینگ پتروفرهنگ و پتروشیمی دنا جهت رفع و موانع و مشکلات این پتروشیمی است ، در ابتدای این بازدید حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا ضمن ارائه گزارش از پیشرفت این پروژه در حوزه های مختلف اجرایی به اقدامات صورت گرفته جهت تامین مالی طرح اشاره و ابراز امیدواری کرد با همکاری هلدینگ انشالله در سال ۱۴۰۳ شاهد راه اندازی پروژه پتروشیمی دنا باشیم .