بازدید عملیاتی مهندس مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح متانول پتروشیمی دنا در عسلویه