بازدید قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ و مدیران عامل پتروشیمی سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه از پتروشیمی دنا

بازدید قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ و مدیران عامل پتروشیمی سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه از پتروشیمی دنا

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی دنا ، روز دوشنبه ۶ شهریور ماه،غلامرضا مقیمی قائم مقام هلدینگ پترو فرهنگ به همراه رضا کریمی و امیرگنجی دوست ، مدیران عامل پتروشیمی های سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کردند ، در این بازدید به بررسی راهکارهای تسریع در فرایند اجرای پروژه و همچنین رفع موانع و مشکلات پرداخته شد. حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در جلسه ی ابتدای این بازدید گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه و موانع پیشرو ارائه نمود.شایان ذکر است اکثر جبهه های کاری پروژه دنا شامل عملیات پایپینگ ، پیوینگ و فلر فعال و در حال اجرا می باشد.