بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا از روند انتقال تجهیز R-2004

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا از روند انتقال تجهیز R-2004

دکتر هاشمی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا از روند انتقال رآکتور 2004 که جزء تجهیزات ویژه فرآیندی پتروشیمی می باشد و برای اولین بار توسط متخصصین ایرانی ساخته شده، بازدید به عمل آورد.گفتنی است این تجهیز ظرف چند روز آینده وارد پروژه پتروشیمی دنا می شود.

Share :

گالری‌های مرتبط