بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی دنا از شرکت ماشین سازی اراک

 

دکتر هاشمی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی دنا، مهندس علم الهدی قائم مقام مدیرعامل و مهندس کوثری مجری طرح به همراه مدیران اجرایی پتروشیمی دنا از شرکت ماشین سازی اراک بازدید و از نزدیک در جریان مراحل ساخت تجهیرات پروژه پتروشیمی دنا قرارگرفتند.

بررسی آخرین وضعیت مراحل ساخت تجهیزات ، برنامه ریزی منسجم با رویکرد تسریع و شتاب دهی به فرایند ساخت ، تحویل به موقع تجهیزات و سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه و نیز رفع موانع تولید و ساخت ماشین آلات پروژه مذکور از اهداف این بازدید بوده است.

در این بازدید مهندس سرایی مدیرعامل ماشین سازی اراک و مدیران اجرایی این شرکت از روند ساخت ماشین آلات و تجهیزات پروژه متانول دنا به ارائه گزارش پرداختند.


Share :

اخبار اخیر