بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد پتروشیمی دنا از شرکت ماشین سازی اراک

بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد پتروشیمی دنا از شرکت ماشین سازی اراک

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ساخت تجهیزات پتروشیمی دنا در ماشین سازی اراک برگزار شد .
حسین هاشمی مدیرعامل به همراه سجاد کوثری عضو هیئت مدیره ، حمزه علم الهدی قائم مقام مدیرعامل و نیز مدیران اجرایی ، تامین و پشتیبانی شرکت پتروشیمی دنا ضمن بازدید از سالن های مختلف تولیدی شرکت ماشین سازی اراک ، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت ساخت تجهیزات مختلف این پتروشیمی توسط ماشین سازی اراک قرار گرفتند. همچنین به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در این پروژه، جلسه بررسی فرایند ساخت تجهیزات اصلی پتروشیمی دنا و نیز اقدامات انجام گرفته با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد و پروژه دو شرکت پتروشیمی دنا و ماشین سازی اراک برگزار گردید.