بازدید مدیـرعامل هلدینگ انرژی سپهر و قائم مقام پتروفرهنگ از پتروشیمی دنا

 

 

مهندس علی یاری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و مهندس مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ، از پتروشیمی دنا در عسلویه بازدید و در جریان آخرین برنامه های این پروژه قرار گرفتند. برنامه ریزی با هدف شتاب دهی به پیشرفت پروژه و همچنین بررسی آخرین راه کارهای تامین مالی، از اهداف این بازدید بوده است. در این بازدید آقای مهندس علم الهدی قائم مقام مدیرعامل و آقای مهندس کوثری مجری طرح به ارائه گزارش پرداختند.

Share :

اخبار اخیر