بازدید میدانی از روند ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی دنا

بازدید میدانی از روند ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی دنا

تصویر کلی از پتروشیمی دنا

Share :

دیگر ویدئوها

اخبار اخیر