بازدید میدانی از روند ساخت سازه های فلزی

بازدید میدانی از روند ساخت سازه های فلزی

بازدید و پیگیری مدیرعامل و قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر،مدیرعامل  و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا از کارخانه های آداک صنعت،فارس قالب و تیر و ستون پارس

دکتر عباسی،دکتر جهانگیری ،مهندس کریمیان،دکتر قاسمی و مهندس نگار در این سفر یک روزه در شهر شیراز از این سه کارخانه بازدید و از نزدیک در جریان ساخت سازه ها قرارگرفتند.

Share :

گالری‌های مرتبط