بازدید و نظارت میدانی

بازدید و نظارت میدانی

مهندس محمد علی کریمیان (مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا)روز چهارشنبه 29 دیماه به منظور نظارت و بازدید میدانی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه متانول دنا در شهر عسلویه بازدید نمود

Share :

گالری‌های مرتبط