بررسی راههای تامین مالی پروژه پتروشیمی دنا

((در پتروشیمی دنا برگزار شد))

راههای تامین مالی پروژه پتروشیمی دنا بررسی شد :

اولین جلسه بررسی راههای تامین مالی پتروشیمی دنا در سال ۱۴۰۲ با حضور مدیرعامل و مدیران این شرکت برگزار گردید .

به منظور رفع چالش های تامین مالی طرح پتروشیمی دنا اولین جلسه ی تخصصی در زمینه تامین مالی پروژه پتروشیمی دنا در سال ۱۴۰۲ با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد پتروشیمی دنا برگزار گردید . دکتر هاشمی با بیان اینکه از ماههای پایانی سال گذشته جلساتی با حضور شرکت های تامین سرمایه، تعدادی از بانک های داخلی و شرکت های مدیریت سرمایه گذاری برگزار شده و پیشرفت خوبی داشته افزود: اتفاقات خوبی در زمینه اختصاص اعتبار به پتروشیمی دنا در حال شکل گیری است و رایزنی های موثری صورت پذیرفته است.

 وی با اشاره به برگزاری جلسات با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و نیز برخی مدیران نظام بانکی کشور و  مدیران عامل شرکت های تامین سرمایه ، با تاکید بر وجود ظرفیت های مختلف برای سرمایه گذاری در طرح پتروشیمی دنا ابراز امیدواری کرد که با تداوم جلسات انشالله نتایج مثبتی در زمینه جذب اعتبارت ارزی و ریالی حاصل خواهد شد، پتروشیمی دنا به حدود 75 میلیون یورو اعتبارات ارزی و 25000 میلیارد ریال اعتبارات ریالی نیاز دارد.

Share :

اخبار اخیر