بررسی مشکلات و ارزیابی روند اجرایی دو پروژه دنا و سیراف

نشست بررسی مشکلات و ارزیابی روند اجرایی دو پروژه پتروشیمی دنا و سیراف انرژی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی هلدینگ پترو فرهنگ، نشست بررسی مشکلات و ارزیابی روند اجرایی دو پروژه پتروشیمی دنا و سیراف انرژی در نشست‌های جداگانه با حضور دکتر جواد زارع‌پور سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ و برخی دیگر از مسئولان ارشد این هلدینگ برگزار شد.
سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ در این نشست گفت: طبق برنامه تدوین شده برای سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳( شهریورماه ۱۴۰۲ تا شهریورماه ۱۴۰۳) با تامین مالی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی با همکاری سایر شرکای استراتژیک و استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و توافقات انجام شده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی،پروژه پتروشیمی دنا به ۹۳ درصد و پروژه پتروشیمی سیراف به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد رسید.
دکتر جواد زارع‌پور با تاکید بر اینکه نظارت، کنترل و ارزیابی هفته‌ای از روند اجرایی پروژه‌ها ضروری است، اظهار داشت: پایه ارزیابی هلدینگ از فعالیت شرکت‌ها، برنامه عملیاتی مصوب شده است و اینکه در گذشته چه اتفاقی رخ داده و چه مشکلاتی وجود داشته، نباید خللی در برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ توجیحی برای هزینه جاری میلیاردی توسط شرکت‌های بدون پشرفت فیزیکی وجود ندارد، افزود: مدیر باید با برنامه ریزی اصولی و تامین مالی به روش‌های مختلف، پروژه را در جبهه‌های مختلف فعال کند و در واقع ریسک قابل قبول، معقول و تحول زا داشته باشد.
زارع‌پور خواستار شناسایی و اولویت بندی مشکلات شد و خاطرنشان کرد: مدیرعامل شرکت‌ها باید گره‌های کور و دست و پاگیر پروژه را با تدبیر باز کنند و این را بدانند برای خوش نامی در مدیریت باید کارهای بزرگ و موثر در اقتصاد کشور ، معیشت مردم و خاصه افزایش سوددهی برای سهامداران انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها باید ماهیانه گزارش از روند فعالیت‌ ارائه دهند، بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروفرهنگ در مورد مسائل مختلف طبق برنامه مصوب شده، مدبرانه تصمیم گیری و شجاعانه تصمیم را اجرایی کنند.