برگزاری دوره آموزش بازرگانی و تامین (بازرگانی خارجی) در پتروشیمی دنا

برگزاری دوره آموزش بازرگانی و تامین (بازرگانی خارجی) در پتروشیمی دنا

در راستای اجرای برنامه های آموزشی واحد منابع انسانی و به منظور ارتقائ توانمندی کارکنان واحدهای بازرگانی و تامین پتروشیمی های دنا و سبلان ، دوره آموزش بازرگانی و تامین (بازرگانی خارجی)در محل سالن کنفرانس پتروشیمی دنا برگزار گردید .