شرکت صنایع پتروشیمی دنا

تاریخچه

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با محوریت تولید متانول با ظرفیت 1650 هزار تن در سال واقع در فاز 2 پتروشیمی منطقه عسلویه

مکان: فاز 2 عسلویه، بوشهر

  • نظام اجرایی پروژه: EP+C
  • مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک
  • پیمانکار مهندسی تفصیلی: پیدک
  • میزان سرمایه گذاری: 481 میلیون دلار