تامین مالی ساخت تجهیزات فرایندی پروژه پتروشیمی دنا در ماشین سازی اراک از طریق بانک EIH در شرف انجام است

تامین مالی ساخت تجهیزات فرایندی پروژه پتروشیمی دنا در ماشین سازی اراک از طریق بانک EIH در شرف انجام است

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی دنا همزمان با تکمیل مونتاژ اولیه مبدل فرایندی WHB  در کارخانه ماشین سازی اراک گشایش تامین اعتبار اسنادی توسط بانک EIH طی روزهای آینده نوید بخش تسریع در تکمیل و تحویل باقیمانده تجهیزات فرایندی توسط شرکت ماشین سازی اراک خواهد شد که این امر باعث تسریع در فرایند ساخت تجهیزات عمده پروژه پتروشیمی دنا بویژه تجهیزات فرایندی واگذار شده به شرکت ماشین سازی اراک جهت ساخت و تولید خواهد شد . امید است با پیگیری های شبانه روزی تیم اجرایی پروژه دنا ، امکان تحویل اقلام پیش از زمان برنامه ریزی شده محقق گردد.