تاکید بر افزایش همکاریها در دیدار مدیران عامل بانک صادرات، هلدینگ انرژی سپهر و شرکت صنایع پتروشیمی دنا

 

در راستای افزایش همکاری ها؛
مدیران عامل بانک صادرات و هلدینگ انرژی سپهر دیدار کردند

محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران و علی یاری مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر در راستای افزایش همکاری ها دیدار کردند.
مدیرعامل انرژی سپهر در این دیدار که با حضور حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا بود، گفت: بانک صادرات به عنوان موسس انرژی سپهر در حال حاضر به عنوان سهامدار ۴۹ درصدی این هلدینگ، بلندترین گام در سیستم بانکی کشور در راستای حمایت از ۶ شرکت زیر مجموعه را برداشته و تسهیلات و عاملیت بانکی پتروشیمی های این مجموعه را بر عهده داشته است.
علی یاری در ادامه گفت: حمایت و سهامداری مسئولانه این بانک در سال های گذشته منجر به تکمیل و بهره برداری پتروشیمی سبلان به عنوان پیش قراول طرح های هلدینگ شد و ادامه این روند نیز باعث تکمیل دو پروژه دنا و سیراف انرژی طی دوسال آینده خواهد شد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیر های به عمل آمده تفاهم جدیدی بین بانک صادرات و پتروفرهنگ دیگر سهامدار انرژی سپهر در راستای افزایش همکاری ها صورت گرفته که این مسئله قطع به یقین به تسریع در تکمیل پروژه های زیرمجموعه ختم خواهد شد. این تفاهم یکی از مهمترین دستاورهای مدیریتی در یک ساله گذشته بوده چراکه بلندترین گام در رفع مشکلات این هلدینگ قلمداد می شود.
سیفی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این جلسه بر سهامداری مسئولانه و حمایت از طرح های در دست اجرا با محوریت بر تقویت هلدینگ انرژی سپهر تاکید کرد.
در ادامه حسین هاشمی گزارشی از پیشرفت پروژه پتروشیمی دنا را ارائه نمود و مدیرعامل بانک صادرات ضمن بیان نقطه نظرات در جهت اقتصادی کردن پروژه های متانول خاطر نشان کردند جلسه ویژه با ارکان بانک جهت بررسی مشکلات پتروشیمی دنا برای رفع موانع مالی پروژه بزودی برگزار خواهد شد.
مدیرعامل پتروشیمی دنا در پایان بر لزوم هم افزایی بیشتر سهامداران دنا جهت تامین مالی پروژه با توجه به زمانبندی پروژه اشاره کرده و از تلاشهای مدیریت بانک صادرات و مدیران تقدیر نمودند.