تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی دنا

تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی دنا

فرماندار عسلویه در جمع اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و همچنین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی دنا تقدیر کرد.