جلسه مشترک مدیرعامل پترو شیمی دنا با عوامل اجرایی،مهندسی و پیمانکاران پروژه

جلسه مشترک مدیرعامل پترو شیمی دنا با عوامل اجرایی،مهندسی و پیمانکاران پروژه

در روز چهارشنبه 21 مهرماه جلسه مشترکی با حضور مدیر مدیرعامل پتروشیمی دنا،  عوامل اجرایی،مهندسی و پیمانکاران در سالن جلسات پروژه برگزار گردید.

گفتنی است این جلسات بصورت مدون و هر هفته برگزار می گردد.

Share :

گالری‌های مرتبط