در تعامل بین صنعت و دانشگاه در پتروشیمی دنا برگزار شد

نشست صمیمی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت صنایع پتروشیمی دنا با دانشجویان دانشکده نفت تهران در راستای تعامل بین صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشجویی حوزه صنعت نفت در زمینه استفاده از فرصت های پیش رو و رویارویی با چالشهادر حوزه نو آوری و فن آوری صنعت نفت و پتروشیمی برگزار گردید.

در این جلسه که در محیطی علمی و صمیمی برگزار گردید دانشجویان به بیان نظرات و پیشنهادات و نیز چالشهای حوزه نفت و پتروشیمی پرداختند.

دکتر هاشمی نیز در این جلسه با اظهار خوشنودی از حضور دانشجویان دانشکده نفت در پتروشیمی دنا به رابطه مثبت بین این صنعت و دانشگاه در رفع مشکلات مجموعه های نفتی و ارائه راهکارهای مثبت توسط دانشجویان این حوزه پرداخت و افزود: حضور نخبگان دانشجویی و ارائه راهکار های علمی و تخصصی می تواند در جایگاههای مختلف و چالشها راه گشا باشد.

در این جلسه آقای دکتر کوثری مجری طرح پتروشیمی دنا و مهندس قربانی مدیر مهندسی با دانشجویان به تبادل نظر پرداختند.

 

Share :

اخبار اخیر