دنا در مسیر توسعه /عملیات نصب تجهیز D-3003 یکی از تجهیزات فرآیندی مرتبط با بخار فشار متوسط (MP Steam) در سایت پتروشیمی دنا

دنا در مسیر توسعه /عملیات نصب تجهیز D-3003 یکی از تجهیزات فرآیندی مرتبط با بخار فشار متوسط (MP Steam) در سایت پتروشیمی دنا

نصب یکی دیگر از تجهیزات اصلی ساخت داخل در پتروشیمی دنا ، تجهیز درام ( D-3003 ) یکی از تجهیزات فرآیندی مرتبط با بخار فشار متوسط (MP Steam) بوده که دارای ۷۴ تن وزن و ۲۰ متر طول می باشد. این تجهیز توسط شرکت ماشین سازی اراک ساخته و به سایت منتقل گردیده است و با استفاده از جرثقیل ۴۵۰ تن در ارتفاع ۲۳ متری بر روی پلتفرم مربوطه با موفقیت نصب و تنظیمات نهایی آن انجام گردید.با این نصب این تجهیز گامی دیگر در راستای راه اندازی این پروژه برداشته شد.شایان ذکر است تجهیز فوق ، کلیه مراحل طراحی ،ساخت و نصب توسط متخصصان ایرانی صورت پذیرفته است.