دکتر هاشمی مدیر عامل پتروشیمی دنا از نمایشگاه صنعت مالی (بورس ، بانک ، بیمه) FINEX بازدید کرد

دکتر هاشمی مدیر عامل پتروشیمی دنا از نمایشگاه صنعت مالی (بورس ، بانک ، بیمه) FINEX بازدید کرد

دکتر هاشمی چهارمین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی در این نمایشگاه حضور یافت.

مشکلات مربوط به سرمایه گذاری، تأمین مالی و مشارکت در پروژه‌ پتروشیمی دنا از محورهای اصلی مذاکرات دکتر هاشمی با مدیران بانکها و مجموعه های سرمایه گذاری و همچنین شرکت های بورسی بود.