*دیدار مدیرعامل،رئیس و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی دنا و قائم مقام هلدینگ پترو فرهنگ با دکتر غضنفری رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی*

 

دیدار مدیرعامل،رئیس و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی دنا و قائم مقام هلدینگ پترو فرهنگ با دکتر غضنفری رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی
روز شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ مهندس مقیمی قائم مقام محترم مدیرعامل هلدینگ پترو فرهنگ،دکتر فتح الله رئیس هیئت مدیره و دکتر هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا با دکتر غضنفری رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در راستای تامین اعتبار و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه پتروشیمی دنا در محل این صندوق دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر هاشمی با بیان گزارشی از پیشرفت و اقدامات صورت پذیرفته دراین پروژه طی ماههای اخیر،با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان بوشهر و مصوبات این سفر و با عنایت به دستور ایشان به منظور اختصاص اعتبارات لازم جهت تکمیل طرح های نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی به بیان اولویتهای اجرای این پروژه بعنوان یکی از مهمترین طرح های بزرگ کشور پرداخت و خواستار تخصیص منابع لازم جهت تکمیل این پروژه از سوی صندوق توسعه ملی شد.در این جلسه آقای مهندس مقیمی قائم مقام مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ نیز  ضمن با اهمیت خواندن این طرح از اقدامات این هلدینگ جهت توسعه و تکمیل این پروژه گزارشی ارائه نمود.

مهندس مقیمی خواستار همکاری های هرچه بیشترصندوق توسعه ملی با مجموعه پتروشیمی دنا شد.در ادامه این جلسه آقای دکتر غضنفری با تشکر از حضور اعضای هیئت مدیره پتروشیمی دنا و مهندس مقیمی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت پذیرفته در پتروشیمی دنا طی ماههای اخیر به همکاری این صندوق با مجموعه پتروشیمی دنا اشاره کرد و بر همکاری این صندوق با شرکت صنایع پتروشیمی دنا تاکید کردند.

Share :

اخبار اخیر