سخنرانی حسین هاشمی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا در اولین همایش ملی توسعه و آینده نگری صنعت پتروشیمی در دانشگاه امام صادق (ع)

 

سخنرانی حسین هاشمی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا در اولین همایش ملی توسعه و آینده نگری صنعت پتروشیمی در دانشگاه امام صادق (ع)

حسین هاشمی طی سخنرانی در اولین همایش ملی توسعه و آینده نگری صنعت پتروشیمی در دانشگاه امام صادق (ع) ضمن ارائه گزارشی از شرایط فعلی صنعت متانول و ارزیابی صنعت پتروشیمی در دو دهه ۸۰ و ۹۰ بر لزوم توجه متولیان صنعت پتروشیمی کشور به آینده نگری و ایجاد بستر لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد ابزارهای مالی جدید و ارزان جهت توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی جهت ارزآوری و همچنین لزوم ثبات در سیاستهای ابلاغی جهت امنیت بیشتر سرمایه گذاران و تسریع و رفع مشکلات فاینانس خارجی و توجه بیشتر به مقوله لایسنس جهت ایجاد پلنتهای جدید پتروشیمی، تاکید کرد.