بزرگترین عملیات بتن ریزی در پتروشیمی دنا

بزرگترین عملیات بتن ریزی در پتروشیمی دنا

تصویر کلی از پتروشیمی دنا

Share :

دیگر ویدئوها

اخبار اخیر