عملیات بتن ریزی فونداسیون فلر استک پتروشیمی دنا آغاز شد

   

عملیات بتن ریزی فونداسیون فلر استک پتروشیمی دنا آغاز شد

علی کشوری مجری طرح پتروشیمی دنا عنوان کرد:
بتن ریزی فونداسیون فلر استک پتروشیمی دنا با حجم ۲۶۰ متر مکعب آغاز گردید.
کشوری با بیان این مطلب افزود: این عملیات بعنوان آخرین بتن ریزی فونداسیونهای صنعتی پروژه دنا می باشد که امروز از ساعت ۹ صبح آغاز گردید و تا تکمیل کامل بتن ریزی استک ادامه خواهد داشت.
روابط عمومی پتروشیمی دنا