فعال بودن جبهه های کاری قابل انجام در پتروشیمی دنا

فعال بودن جبهه های کاری قابل انجام در پتروشیمی دنا

از آنجایی که طرح پتروشیمی دنا درلیست طرح های اولویت دار دولت سیزدهم قرار گرفته است ، با همت و تلاش مدیران ، مهندسین و کارکنان پتروشیمی دنا، اکنون فرایند اجرای این پروژه به صورت همگن و یکپارچه در بخشهای مهندسی ، تامین کالا ، اجرا و عملیات ساخت و نصب ، منجر به پیشرفت تجمعی حدود ۸۱ درصدی پروژه طی ماههای اخیر گردیده است،همچنین نظر به حمایت های هلدینگ و تلاشهای مستمر صورت گرفته توسط تیم مدیریتی دنا در حوزه تامین مالی به منظورجذب اعتبارات لازم جهت اجرای به موقع طرح در شش ماه گذشته و علی رغم محدودیتهای موجود، تامین مالی ۲۰ میلیون یورویی از طریق بانک EIH و تسهیلات بانک ملی به ارزش ۴۵۰۰ میلیارد ریال به مراحل اجرایی رسیده که با نهایی شدن اعطای این تسهیلات و تزریق آن به پروژه گامهای موثری در راستای تکمیل این پروژه در سال آینده به فضل الهی برداشته خواهد شد.