مأموريت

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با فعالیت در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور، در تلاش است تا با مدیریت ساخت و بهره برداری از طرح های صنعتی اقتصادی در این حوزه، ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را توسعه داده و با تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژی کشور و تامین رضایت مندی ذینفعان، ضمن ارزش آفرینی، بر سودآوری بنگاه نیز بیفزاید.

شرکت صنایع پتروشیمی دنا ضمن تلاش در راستای ارتقای کرامت انسانی کارکنان، بر نوآوری مستمر و خلاقیت و یادگیری سازمانی تاکید نموده و با بهره گیری از فرصت های فنآوری، سرمایه و بازارهای جهانی، مشارکت با سایر شرکت های همکار در سطح ملی و منطقه ای بین المللی را توسعه می دهد و کوشش برنامه ریزی شده سازمانی، انتقال فنآوری روز جهانی، مهندسی مجدد و بهبود کیفیت جامع سازمانی را از اهداف اساسی و راهبردی خود دانسته و در تلاشی هوشمندانه برای دستیابی به توان مهندسی و فناوری در سطح برترین های منطقه، مصمم است.

همچنین شرکت صنایع پتروشیمی دنا در جهت رشد سهم بازار صنایع، محصولات و فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی و خرید و فروش و معاوضه محصولات این صنایع در سطح جهانی فعالیت نموده و ایمنی، سلامت محیط کار، حفظ پایداری محیط طبیعی و انسانی با رعایت معیارهای زیست محیطی را از مسئولیت های سازمانی و اجتماعی خود می داند.