مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کرد

مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کرد

علی یاری مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر،مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ و جهانگیری قائم مقام انرژی سپهرازپروژه پتروشیمی دنا در عسلویه بازدید و در جریان آخرین برنامه های این پروژه قرارگرفتند.همچنین در این دیدار که همزمان با 15 اسفند روز درختکاری بود، مدیرعامل هلدینگ یک نهال در این پتروشیمی غرس کرد.

Share :

گالری‌های مرتبط