مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کرد

مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کرد

دکتر عباسی(مدیر عامل هلدینگ انرژی سپهر)در روز سه شنبه نهم اذر ماه  1400 از پروژه پتروشیمی دنا بازدید کرد
مهندس کریمیان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا گزارش کاملی از پیشرفت پروژه ارائه نمود
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی دنا برخی از مشاورین و مدیران هلدینگ انرژی سپهر در این بازدید دکتر عباسی را همراهی کردند

Share :

گالری‌های مرتبط