معاون صنایع و ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت پتروشیمی دنا را الگوی بارز حرکت در جهت داخلی سازی تجهیزات برای سایر صنایع خواند.

معاون صنایع و ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت پتروشیمی دنا را الگوی بارز حرکت در جهت داخلی سازی تجهیزات برای سایر صنایع خواند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی دنا ، سید محمد موسوی معاون صنایع و تجهیزات وزیر صمت با حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل پتروشیمی دنا در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه دنا گفت، با توجه به قرار گرفتن پتروشیمی دنا در قالب طرح های اولویت دار دولت و لزوم اهتمام بیشتر به منظور راه اندازی سریعتر این طرح ملی ،در بخش تامین منابع اخیراً گشایش خوبی از طریق بانک EIH صورت گرفته که کمک شایانی به روند اجرای پروژه خواهد کرد، همچنین در بخش ساخت تجهیزات با اشاره به واگذاری ساخت عمده تجهیزات فرایندی پروژه به شرکت ماشین سازی اراک این اقدام را از اقدامات مهم پتروشیمی دنا برشمرد و ابراز امیدواری کرد اکثر تجهیزات واگذار شده به این شرکت تا پایان سال به پتروشیمی دنا تحویل گردد.
در این دیدار سید محمد موسوی معاون وزارت صمت با اشاره به ریل گذاری صحیح دولت در جهت اجرای پروژه های نیمه تمام ،از اقدامات صورت پذیرفته در پتروشیمی دنا در جهت داخلی سازی تجهیزات پروژه تقدیر و آن را الگویی موثر برای صنایع دیگر خواند.