مناقصه واگذاری اجرای بخشی از عملیات لوله-کشی (پایپینگ) ساختگاه متانول دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار صلاحیتدار و واجد شرایط جهت واگذاری اجرای بخشی از عملیات لوله-کشی (پایپینگ) ساختگاه متانول دنا به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای رتبه حداقل سه (۳) تاسیسات و سایر مدارک معتبر ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید:
۱ – مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی دنا.
۲ – آدرس مناقصه گزار: تهران- سعادت آباد- خیابان شهید عبقری- دوم شمالی- -پلاک ۱۵-طبقه پنجم ۰۲۱۴۱۹۰۵۰۰۰
۳ – موضوع مناقصه: اجرای بخشی از عملیات لوله¬کشی (پایپینگ) ساختگاه متانول دنا؛
۴ – شرح مختصر عملیات: اجرای عملیات لوله کشی شامل و نه محدود به حمل و نقل متریال و اسپولها ، نصب قطعات پیش ساخته شده (توسط پیمانکاران قبلی) و ساخت و نصب خطوط لوله در کارگاه ساخت (Prefabrication Workshop) و سایت مشتمل بر برشکار ، خم¬کردن، جوشکاری ، نصب خطوط لوله ، نقشه برداری و به همراه انجام تستهای مربوطه
۵ – محل پروژه: عسلویه- منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی- فاز دوم طرح های پتروشیمی.
۶ – گواهینامه صلاحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز:
۱-۶. داشتن گواهینامه حداقل رتبه سه (۳) تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲-۶. سابقه اجرا و تکمیل پروژه های مشابه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.
۳-۶. سابقه فعالیت در سه سال گذشته در طرح های نفت و گاز و پتروشیمی.
۷ – روش انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار به روش مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی می باشد.
۸ – ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول:
۱-۸. کلیه شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در مراحل بعدی مناقصه می باشند.
۲-۸. روش ارزیابی به صورت وزنی و بر اساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت.
۳-۸. حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی ۷۵ می باشد.
۹ – سایر شرایط:
۱-۹-سایر جزئیات و اصلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
۲-۹-شرکت صنایع پتروشیمی دنا در بررسی مستندات و نیز قبول و یا رد هر یک و یا تمام مستندات ارزیابی کیفی ارائه شده توسط مناقصه گران بدون آنکه نیاز به پاسخگویی باشد، مختار است.
۳-۹ پیمانکار توانایی دریافت LC داشته باشد.
۱۱-مهلت و دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ آمادگی خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل Tender@denapico.com اعلام نمایند.