مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه

شرکت صنایع پتروشیمی دنا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تامین دارای صلاحیت و واجد شرایط جهت خرید لوله…