مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه بامداد زنده رود بازدید کرد

مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه بامداد زنده رود بازدید کرد

مهندس محمد علی کریمیان روز شنبه مورخ 13 اذر ماه از کارخانه بامداد زنده رود که بخشی از اسکلت فلزی های پروژه پتروشیمی دنا را می سازد و در شهر اصفهان می باشد

Share :

گالری‌های مرتبط