مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه بامداد زنده رود بازدید کرد

مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه بامداد زنده رود بازدید کرد

مهندس محمد علی کریمیان روز شنبه مورخ 13 اذر ماه از کارخانه بامداد زنده رود که بخشی از اسکلت فلزی های پروژه پتروشیمی دنا را می سازد و در شهر اصفهان می باشد

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

گالری‌های مرتبط