مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه ماشین سازی اراک بازدید کرد

مهندس محمد علی کریمیان از کارخانه ماشین سازی اراک بازدید کرد

مهندس علی کریمیان علی آبادی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا روز چهارشنبه سوم آذر ماه 1400 به همراه برخی از مدیران شرکت از روند ساخت تجهیزات پروژه پتروشیمی دنا توسط ماشین سازی اراک بازدید نمود.

Share :

گالری‌های مرتبط