نصب تجهیزات ثابت و دوار به وزن بیش از 410 تن در کمتر از یک هفته

نصب تجهیزات ثابت و دوار به وزن بیش از 410 تن در کمتر از یک هفته

نصب کمپرسور HP، کمپرسور LP، توربین بخار، کندانسور و مجموعه BOP  به وزن 412 تن در طول کمتر از یک هفته در پروژه نصب گردید.

Share :

گالری‌های مرتبط