نظارت میدانی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ از پروژه پتروشیمی دنا

نظارت میدانی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ از پروژه پتروشیمی دنا

مهندس غلامرضا مقیمی، قائم مقام هلدینگ پترو فرهنگ به همراه مهندس مهدی ابری مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و توسعه برندینگ هلدینگ پتروفرهنگ روز سه شنبه هشتم آذر ماه 1401 به منظور نظارت بر پیشرفت پروژه پتروشیمی دنا از این مجموعه بازدید نمودند

Share :

گالری‌های مرتبط