نظارت و پیگیری مستمر مدیرعامل پتروشیمی دنا از روند پیشرفت پروژه

نظارت و پیگیری مستمر مدیرعامل پتروشیمی دنا از روند پیشرفت پروژه

محمدعلی کریمیان علی آبادی،مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دنا در ادامه بازدید میدانی خود در روز چهارشنبه 21 مهرماه 1400 از روند پیشرفت پروژه ساخت پتروشیمی دنا بازدید نمودند.

Share :

گالری‌های مرتبط