ورود تیوب بندل های کولر هوایی ۲۰۲۶ به سایت پروژه دنا پس از ۳ سال وقفه

موسوی رئیس تدارکات پتروشیمی دنا در این خصوص خبر داد و گفت ؛ از مجموع ۱۲ عدد تیوب بندل های تجهیز کولر هوایی ۲۰۲۶ که در شرکت تاشا ساخته شده، ۷ عدد از آنها قبلا به سایت ارسال شده و نصب گردیده ، ۵ عدد باقیمانده از این تجهیز نیز پس از ۳ سال وقفه در این شرکت ، ترخیص و به سایت پروژه دنا در عسلویه حمل و ارسال گردید.لازم به ذکر است، تمهیدات لازم به منظور نصب تجهیزات فوق صورت گرفته و به محض رسیدن این تجهیزات به سایت دنا ، انشالله تا پایان هفته جاری نصب خواهند شد.وزن هر کدام از این تیوب ها ۱۰ تن و مجموعا ۵۰ تن می باشد که علاوه بر درصد پیشرفت فیزیکی که از نصب حاصل می گردد در بخش پایپینگ نیز حدود ۲۰۰۰ اینچ قطر به جبهه کاری این بخش اضافه خواهد شد.