ویدئو پروژه شرکت صنایع پتروشیمی دنا

ویدئو پروژه شرکت صنایع پتروشیمی دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با محوریت تولید متانول با ظرفیت 1650 هزار تن در سال واقع در فاز 2 پتروشیمی منطقه عسلویه

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیگر ویدئوها