پتروشیمی دنــا میزبان مدیران ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان، پتروفرهنگ و انرژی سپهر

پتروشیمی دنــا میزبان مدیران ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان، پتروفرهنگ و انرژی سپهر

اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از پتروشیمی دنا در شهرستان عسلویه بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با حضور  قائم مقام پتروفرهنگ و همچنین قائم مقام و عضو هیئت مدیره انرژی سپهر برگزار شد، به بررسی راهکارهای تامین مالی، تسریع پروسه تکمیل پروژه و همچنین چالش های موجود پرداخته شد.

محسن مسعودی و لیلی نظرپور اعضای هیئت امنا و همچنین جواد زارع پور نایب رئیس و هوشنگ عمرانی عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان به همراه غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ و فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره انرژی سپهر در این بازدید حضور داشتند.

حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در این بازدید میدانی، ضمن تشریح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در پروژه، بر حمایت بیش از پیش سهامداران در جهت پیشبرد برنامه های شرکت تاکید کرد.
پتروشیمی دنا به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ انرژی سپهر، با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در فاز ۲ عسلویه قراردارد.