پتروشیمی دنـــا میزبان یاری مدیـرعامل و جهانگیری عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر

پتروشیمی دنـــا میزبان یاری مدیـرعامل و جهانگیری عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر
مهندس علی یاری مدیرعامل و  فرهاد جهانگیری عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر از پتروشیمی دنــا در منطقه عسلویه بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور حسن نزهت مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی و مدیران پتروشیمی دنا برگزار شد، آخرین برنامه های این شرکت جهت  تکمیل پروژه و همچنین مراحل نصب تجهیزات فرایندی پروژه بررسی گردید.
شرکت صنایع پتروشیمی دنا به عنوان یکی از سه تولید کننده متانول هلدینگ انرژی سپهر است که ظرفیت تولید ساانه ۱ میلیون ۶۵۰ هزار تن محصول را خواهد داشت.