چشم انداز ده ساله

شرکت صنایع پتروشیمی دنا در تلاش است طی ده سال آینده شرکتی باشد ارزش آفرین، توسعه دهنده طرح ها، سرمایه گذار در صنایع انرژی کشور و خاورمیانه و بازارهای بین المللی، فعال در بخش تجارت، بازرگانی، انتقال فناوری، مدیریت طرح ها، ارتقا دهنده ظرفیت های فنی- مهندسی، اقتصادی- مالی و اجتماعی جامعه، پیشرو در توسعه صنایع انرژی کشور، نوآور، متکی بر نیروهای تحصیل کرده، باتجربه، جوان و با استعداد و متعهد به رعایت مسائل زیست محیطی.

  • تولید ارزش در صنایع انرژی ایران، خاورمیانه و غرب آسیا؛
  • ارتقاء توان طراحی، مهندسی، ساخت طرح‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی؛
  • ارتقاء کیفی فرآیندهای صنایع انرژی؛
  • دستیابی به لیسانس ودانش فنی فرآیندهای مهندسی و شیمیایی؛
  • دستیابی به سهم مناسب از تجارت فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بازار جهانی؛